top of page

เคล็ด(ไม่)ลับการทาสีพื้นผิวปูนการเตรียมพื้นผิว

สำหรับพื้นผิวปูนใหม่

ผิวปูนต้องแห้งไม่น้อยกว่า 30 วัน

ทำความสะอาดปราศจากฝุ่น ละออง เศษซีเมนต์ และคราบไขสำหรับผิวปูนเก่า


เทคนิคขั้นตอนการทาสีพื้นผิวคอนกรีตและปูน

1. การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

● ผิวปูนต้องแห้งไม่น้อยกว่า 30 วัน

● ทำความสะอาดปราศจากฝุ่น ละออง เศษซีเมนต์ และคราบไข


พื้นผิวปูนเก่า

● ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ด้วยกระดาษทรายหรือน้ำยาลอกสี

● ขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดด้วยน้ำสะอาดโดยแปรงขนแข็ง (ห้ามใช้แปรงลวด)หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ส่วนที่มีเชื่อราหรือตะไคร่น้ำใช้น้ำยาซักผ้าขาวปล่อยทิ้งไว้สักพักแล้ว ล้างน้ำสะอาดออก แล้วทิ้งไว้ให้พื้นผิวแห้งและทาน้ำยาฆ่าเชื้อราทิ้งไว้จนแห้ง

● บริเวณที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 2 มม. ให้อุดโป๊วด้วยสีโป้ว ACRYLIC เมื่อแห้งสนิทแล้วจึงขัดเรียบ

● บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 2-5 มม. ให้อุดโป๊วด้วย ACRYLIC SEALANT เมื่อแห้งสนิทแล้วจึงขัดเรียบ

● บริเวณที่มีรอยแตกร้าวใหญ่มากกว่า 5 มม. สกัดพื้นผิวบริเวณที่แตกร้าวแล้วฉาบปูนให้กลมกลืนกับผิวปูน

2. การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่

● ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างจำนวน 1 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า

● ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าจำนวน 1 เที่ยว

3. การทาสีทับหน้า

ทาสีน้ำอะครีลิคอย่างน้อย จำนวน 2 เที่ยว (ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนทาสีเที่ยวต่อไป)

ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page