top of page

สีกับฮวงจุ้ยสีขาว เหมาะสำหรับคนที่ทำงาน หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ การเสนอผลงาน ไอเดียแปลกใหม่ต่างๆ สีขาวจะส่งเสริมด้านการคิดสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับบ้าน


สีฟ้าและสีม่วง เป็นสีแห่งความร่ำรวย และโอกาส รวมถึงโอกาสได้ทำงานที่ดี ได้รับผลตอบแทนสูง มีช่องทางที่ดีในชีวิตมากขึ้น


สีเขียวและสีม่วง เป็นสีแห่งความร่ำรวย สีแห่งการเจริญเติบโต สีแห่งสุขภาพที่ดี ส่งผลทำให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านการงาน การเงินสุขภาพแข็งไม่เจ็บป่วย และไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน


สีแดงและสีชมพู เป็นสีแห่งความมั่นคง ทั้งทางสถานะทางสังคม ส่งเสริมในเรื่องของความรัก ทำให้มีคนชื่นชอบ รักใคร่ มีคนสนับสนุน


สีน้ำตาล เป็นสีแห่งสุขภาพ จะทำให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บไม่ป่วย หรือเป็นโรคร้ายแรง


สีน้ำตาลอมเทา สีหม่น เป็นสีแห่งความมั่นคงในชีวิต มีรากฐานครอบครัวที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดี ชีวิตในครอบครัวราบรื่น ไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาเบาะแว้ง ทำให้เกิดความรักความเข้าใจในครอบครัวดีขึ้น


สีเหลือง สีทอง สีเบจ เป็นสีแห่งความมั่นคงในชีวิต ส่งเสริมด้านการศึกษาของคนในบ้าน ทำให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน

ดู 8 ครั้ง

Comments


bottom of page