top of page

มาตรฐานความปลอดภัยสีดักจับไวรัส
งานสีทาภายในจาก TOA ผสานด้วย Silver Nano Technology ในสภาวะอุณหภูมิห้องปกติ เพื่อจำลองผนังภายในบ้าน พบว่า แผ่นตัวอย่างฟิล์มสีที่เคลือบด้วย Silver Nano Technology สามารถยับยั้ง ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนาที่สัมผัสกับแผ่นฟิล์มสีได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงทำให้สามารถกำจัดไวรัสโคโรนาได้มากถึง 99.9%

ดู 6 ครั้ง

コメント


bottom of page