top of page

ชื่อโครงการ :

Summer Lasalle Campus B ลาซาล

รายละเอียด :

- เนื้อที่กว่า 61 ไร่ ในย่านสุขุมวิท-บางนา
- อาคารสำนักงานจำนวน 5 แคมปัส
- อาคารสำนักงานขนาด 3 ชั้น
- จำนวน 4-6 หลัง ในรูปแบบออฟฟิศ แคมปัส
- งานทาสีผนังภายนอก, ภายใน
- งานทาสีจราจร

Summer Lasalle Campus B ลาซาล
bottom of page