ชื่อโครงการ :

Siam Power

รายละเอียด :


- โรงงาน ไฟฟ้าสยามพาวเวอร์
- งานทาสีน้ำภายนอก ภายใน

Siam Power