ชื่อโครงการ :

NVH Extension
AIPR Project

รายละเอียด :

NVH Extension AIPR Project

● อาคารโรงงาน NVH Extension AIPR Project
● ที่ตั้ง : ระยอง
● มีเนื้อที่ : 5,019 ตร.ม
● งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน, งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก

NVH Extension
AIPR Project