top of page

ชื่อโครงการ :

Lumpini Rama 2

รายละเอียด :

Lumpini rama 2 ( Lumpini Ville สุขสวัสดิ์-พระราม 2 คอนโด)

● ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2
● เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 86 ตร.วา
● อาคารชุดพักอาศัยสูง 26 ชั้น 1 อาคาร ห้องชุดพักอาศัยรวม 377 ยูนิต
● งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน , งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก , งานทาสีเฟอร์นิเจอร์

Lumpini Rama 2
bottom of page