ชื่อโครงการ :

Agility

รายละเอียด :

โกดัง Agility

● โกดังเก็บสินค้า และ โรงงาน
● ตั้งอยู่ที่ ร่มเกล้า
● งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก , งานทาสีน้ำภายนอกภายใน , งานทาสีเฟอร์นิเจอร์

Agility