ชื่อโครงการ :

VSC

รายละเอียด :

VSC
- ลักษณะเป็นโครงเหล็ก
- งานทาสีโครงเหล็ก (เพิ่มเติมอาคาร) VSC

VSC