top of page

ชื่อโครงการ :

โรงงานน้ำมันพืช ธนากร

รายละเอียด :

โรงงานน้ำมันพืช ธนากร
- ทาสีผนังภายนอก
- ทาสีระเบียง และกันสาด
- ทาสีบันไดเหล็ก
- ทาสีเหล็กกลม

โรงงานน้ำมันพืช ธนากร
bottom of page