top of page

ชื่อโครงการ :

โครงการ The Rich
พระราม 2

รายละเอียด :

โครงการ The Rich พระราม 2

- บ้านเดี่ยวจำนวน 75 ยูนิต
- งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน, งานทาสีเฟอร์นิเจอร์, งานทาสีน้ำมันโครงเหล็กm, งานทาสีจราจร, งานทาสีไม้, งานพื้นไม้ปาร์เก้

โครงการ The Rich
พระราม 2
bottom of page