top of page

ชื่อโครงการ :

เดอะ ราชดำริ

รายละเอียด :

โครงการเดอะ ราชดำริ
- คอนโดมิเนียม สูง 29 ชั้น
- งานโรยตัวทาสีภายนอกอาคาร

เดอะ ราชดำริ
bottom of page