top of page

ชื่อโครงการ :

เดอะ ราชดำริ

รายละเอียด :

- โครงการเดอะ ราชดำริ
- คอนโดมิเนียม สูง 29 ชั้น
- ลักษณะเป็นตึกอาคาร
- งานทาสีภายนอกคอนโด

เดอะ ราชดำริ
bottom of page