top of page

ชื่อโครงการ :

อาคารพิพัฒนะสิน

รายละเอียด :

อาคารพิพัฒนสิน

● ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
● จำนวน 20 ชั้น
● พื้นที่ทั้งหมด 8,300 ตร.ม
● งานทาสีน้ำภายใน , งานพ่นสีประตูไม้

อาคารพิพัฒนะสิน
bottom of page