top of page

ชื่อโครงการ :

อบรมการโรยตัว

รายละเอียด :

อบรมการทำงานบนที่สูง

ทางบริษัทไชยแสงทองได้นำทีมงานและช่างไปอบรมการโรยตัวที่ ISTE

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ทีมงานรับการอบรมมีความรู้และแนวทางการจัดการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

อบรมการโรยตัว
bottom of page