ชื่อโครงการ :

หมู่บ้านกลางเมือง พระราม9

รายละเอียด :

หมู่บ้านกลางเมือง พระราม 9

● บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
● งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน , งานทาสีเฟอร์นิเจอร์ , งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก

หมู่บ้านกลางเมือง พระราม9