top of page

ชื่อโครงการ :

สุขุมวิท 39

รายละเอียด :

งานทาสีบ้านพักอาศัย 3 ชั้น สุขุมวิท 39
-ทาสีภายนอก
-ทาสีภายใน
-ทาสีฝ้าเพดาน
-ทาสีผนังไม้
-ทาสีฝ้าไม้ระแนง
-ทาสีบัวเชิงผนัง

สุขุมวิท 39
bottom of page