top of page

ชื่อโครงการ :

วิภาวดีรังสิต 58

รายละเอียด :

งานทาสีภายนอกและภายในบ้านพักอาศัย 2 ชั้น วิภาวดีรังสิต 58
- งานทาสีผนังภายใน
- งานทาสีผนังภายนอก
- งานทาสีฝ้าเพดานฉาบเรียบ
- งานทาสีไม้เชิงชาย
- งานทาสีบัวปูนหล่อ, บัวปีกนก, ราวเหล็กระเบียง
- งานทาสีหลังคากระเบื้อง
- งานทาสีพื้นไม้
- งานทาสีวงกบประตูไม้
- งานขัดล้างพื้นระเบียงปูกระเบื้องพร้อมยาแนว

วิภาวดีรังสิต 58
bottom of page