top of page

ชื่อโครงการ :

วัดบางปะกอก

รายละเอียด :

- วัดบางปะกอก
- 86 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
- ลักษณะเป็นเป็นวัดราษฎร์ สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย
- งานทาสีอาคารภายนอกและภายใน

วัดบางปะกอก
bottom of page