top of page

ชื่อโครงการ :

บ้านนันทวัน สาย 1 ปิ่นเกล้า

รายละเอียด :

-บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
-งานทาสีภายนอกและภายใน
-งานทาสีเฟอร์นิเจอร์
งานทาสีพื้นไม้
-งานทาสีประตูหน้าต่าง และลูกกรงเหล็กดัด

บ้านนันทวัน สาย 1 ปิ่นเกล้า
bottom of page