top of page

ชื่อโครงการ :

ธนากร

รายละเอียด :

โรงงาน ธนากร

● บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด พระประแดง
● งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน, งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก, งานพื้นอีพ็อกซี่ , งานระบบสีอุตสาหกรรม

ธนากร
bottom of page