top of page

ชื่อโครงการ :

ทาวน์โฮม พหลโยธิน 30

รายละเอียด :

- งานทาสีภายนอก
- งานทาสีกันซึม
- งานทาสีรั้ว, ฝาเหล็ก, โครงเหล็กกันสาด, ประตูเหล็กหน้าบ้าน
- งานเทปูนแต่งคานปูนจุดที่แตกพร้อมฉาบ

ทาวน์โฮม พหลโยธิน 30
bottom of page