top of page

ชื่อโครงการ :

ค่ายทหารดอนเมือง

รายละเอียด :

ค่ายทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

● อาคาร 2 ชั้น ดอนเมือง
● งานทาสีน้ำผนังภายนอก, งานทาสีไม้, งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก

ค่ายทหารดอนเมือง
bottom of page