top of page

ไชยแสงทอง ทาสี พ่น สี ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีบ้าน บ้าน คอนโด chai saeng thong chaisaengthong ทาสีไม้ รับเหมาทาสี รับเหมา แต่งเติม ซ่อม กันซึม รองพื้น สีอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ เคลือบหลังคา โรยตัว ตึกสูง แนะนำ รับเหมาทาสีดี ดี pantip พันทิป ตกแต่งอาคาร ช่าง ช่างชำนาญ ประสบการณ์ ฝีมือ ส่งงาน ตรง ตาม เวลา ไม่โกง แนะนำทาสีบ้าน พื้นสนามกีฬา บาส บอล ปาร์เก้ ปูปาร์เก้ ขัด พื้น อีพ๊อกซี่ สีหลังคา งานเล็ก งานใหญ่ สีคุณภาพ ทาสี รับเหมาทาสี ไชยแสงทอง 2000 ไชยแสงทอง ทำปูน ทำไม้ ทำเหล็ก รองพื้น ตลิ่งชัน 02 448 7165 02 887 8822 081 750 0550 02 448 7166

ไชยแสงทอง ทาสี พ่น สี ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีบ้าน บ้าน คอนโด chai saeng thong chaisaengthong ทาสีไม้ รับเหมาทาสี รับเหมา แต่งเติม ซ่อม กันซึม รองพื้น สีอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ เคลือบหลังคา โรยตัว ตึกสูง แนะนำ รับเหมาทาสีดี ดี pantip พันทิป ตกแต่งอาคาร ช่าง ช่างชำนาญ ประสบการณ์ ฝีมือ ส่งงาน ตรง ตาม เวลา ไม่โกง แนะนำทาสีบ้าน พื้นสนามกีฬา บาส บอล ปาร์เก้ ปูปาร์เก้ ขัด พื้น อีพ๊อกซี่ สีหลังคา งานเล็ก งานใหญ่ สีคุณภาพ ทาสี รับเหมาทาสี ไชยแสงทอง 2000 ไชยแสงทอง ทำปูน ทำไม้ ทำเหล็ก รองพื้น ตลิ่งชัน 02 448 7165 02 887 8822 081 750 0550 02 448 7166

เทคนิคขั้นตอนการทาสี

พื้นผิวคอนกรีตและปูน

1. การเตรียมพื้นผิว 
2. การทาสีรองพื้น
พื้นผิวปูนใหม่   
  • ผิวปูนต้องแห้งไม่น้อยกว่า 30  วัน

  • ทำความสะอาดปราศจากฝุ่น ละออง เศษซีเมนต์ และคราบไข

 

พื้นผิวปูนเก่า 
  • ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ด้วยกระดาษทรายหรือน้ำยาลอกสี

  • ขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดด้วยน้ำสะอาดโดยแปรงขนแข็ง (ห้ามใช้แปรงลวด)หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ส่วนที่มีเชื่อราหรือตะไคร่น้ำใช้น้ำยาซักผ้าขาวปล่อยทิ้งไว้สักพักแล้ว ล้างน้ำสะอาดออก แล้วทิ้งไว้ให้พื้นผิวแห้งและทาน้ำยาฆ่าเชื้อราทิ้งไว้จนแห้ง

  • บริเวณที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 2 มม. ให้อุดโป๊วด้วยสีโป้ว  ACRYLIC เมื่อแห้งสนิทแล้วจึงขัดเรียบ

  • บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า  2-5 มม. ให้อุดโป๊วด้วย ACRYLIC SEALANT เมื่อแห้งสนิทแล้วจึงขัดเรียบ

  • บริเวณที่มีรอยแตกร้าวใหญ่มากกว่า 5 มม.  สกัดพื้นผิวบริเวณที่แตกร้าวแล้วฉาบปูนให้กลมกลืนกับผิวปูน

พื้นผิวปูนใหม่   
พื้นผิวปูนเก่า 
  • ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างจำนวน 1 เที่ยว

 

  • ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าจำนวน 1 เที่ยว

3. การทาสีทับหน้า
  • ทาสีน้ำอะครีลิคอย่างน้อย จำนวน 2 เที่ยว (ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนทาสีเที่ยวต่อไป)

futurerangsit.jpg
the rich.jpg
tha beverage ลำปาง 2.jpg
bottom of page