top of page
building-color-wallpaper-architecture.jp
ไชยแสงทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาสีพ่นสี
ด้วยประสบการณ์กว่า 70 ปี

Bring Your Space Alive

11.jpg
มาตรฐานความปลอดภัยสีกำจัดโควิด
จากการ ทดสอบ งานสีทาภายในจาก TOA ผสานด้วย Silver Nano Technology ในสภาวะอุณหภูมิห้องปกติ เพื่อจำลองผนังภายในบ้าน โรงงาน อาคาร โรงแรม พบว่า แผ่นตัวอย่างฟิล์มสีที่เคลือบด้วย Silver Nano Technology สามารถยับยั้ง ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนาที่สัมผัสกับแผ่นฟิล์มสีได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงทำให้สามารถกำจัดไวรัสโคโรนาได้มากถึง 99.9%
Posters on the Wall

โปรโมชั่น

ทาสีถูกที่สุดในโลก ราคาเริ่มต้นที่ ตารางเมตรละ 55 บาท

*หมายเหตุ ทาสีตารางเมตรละกี่บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะความยากง่าย

ในการทำงานและคุณภาพของสีที่ใช้

close-up-hand-painting-wall-with-roller.
โครงการทั้งหมด

2793

อาคาร

11

โรงงาน

999
 

บ้านพักอาศัย

999
 

บริษัทที่เคยร่วมงาน