top of page
building-color-wallpaper-architecture.jp
ไชยแสงทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาสีพ่นสี
ด้วยประสบการณ์กว่า 70 ปี

Bring Your Space Alive

11.jpg

มาตรฐานความปลอดภัยสีกำจัดโควิด

บริษัททาสีโรงงาน จากการทดสอบงานรับเหมาทาสีสีทาภายในจาก TOA ผสานด้วย Silver Nano Technology ในสภาวะอุณหภูมิห้องปกติ เพื่อจำลองผนังภายในบ้าน โรงงาน อาคาร โรงแรม พบว่า แผ่นตัวอย่างฟิล์มสีที่เคลือบด้วย Silver Nano Technology สามารถยับยั้ง ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนาที่สัมผัสกับแผ่นฟิล์มสีได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงทำให้สามารถกำจัดไวรัสโคโรนาได้มากถึง 99.9%
Posters on the Wall

โปรโมชั่น

ทาสีถูกที่สุดในโลก ราคาเริ่มต้นที่ ตารางเมตรละ 55 บาท

*หมายเหตุ ทาสีตารางเมตรละกี่บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะความยากง่าย

ในการทำงานและคุณภาพของสีที่ใช้

close-up-hand-painting-wall-with-roller.

โครงการทั้งหมด

2793

อาคาร

11

โรงงาน

999
 

บ้านพักอาศัย

999
 

บริษัททาสีที่เคยร่วมงาน